Ilmastoaiheinen pakopeli

Ilmasto Peliin. Globaaleja tarinoita ja yhteisiä haasteita -projekti käsittelee ilmastonmuutosta sekä sen globaaleja vaikutuksia ruoantuotantoon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Helinä Rautavaaran museon koordinoimassa hankkeessa tuotetaan materiaalia toiminnalliseen globaalikasvatustyöhön yhdessä beniniläisen ympäristökasvattajan Georgette Singben sekä asiantuntijakumppanina toimivan Siemenpuu-säätiön kanssa.

Projektin keskiössä on yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu kiertävä pakopeli, jossa nuoret pääsevät käsittelemään ja ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten kertomusten kautta. Pakopelissä halutaan antaa ääni kohdemaissa asuville ihmisille, sekä tuoda ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita esiin positiivisten tapausesimerkkien kautta. Pelissä pureudutaan ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin mm. beniniläisten maanviljelijöiden ja brasilialaisen keräilijäyhteisön näkökulmista.

Elämykselliset pakopelit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Ilmiöoppimista, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisua ja pelillistämistä yhdistelevä menetelmä sopii hyvin opetuksen välineeksi, ja jatkaa osaltaan museon laadukkaan ja monipuolisen globaalikasvatuksen perinnettä. Pakopelin lisäksi hankkeessa toteutetaan työpajoja ja yleisötapahtuma sekä osallistutaan Educa-messuille.

Kouluilla kiertävä Ilmasto peliin -pakopeli pitää Helinä Rautavaaran museon globaalikasvatustoiminnan käynnissä lukuvuonna 2018-2019, kun museolle rakennetaan uusia näyttelytiloja Entressen kauppakeskukseen. Hanke toteutetaan EU:n Frame, Voice, Report -hankerahoituksella.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Rania Taina, rania.taina@helinamuseo.fi