Ilmasto peliin!

EU:n Frame, Voice, Report -hankerahoituksella toteutettava Ilmasto Peliin. Globaaleja tarinoita ja yhteisiä haasteita -projekti käsittelee ilmastonmuutosta sekä sen globaaleja vaikutuksia mm. ruoantuotantoon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin. Helinä Rautavaaran museon koordinoimassa hankkeessa tuotetaan materiaalia toiminnalliseen globaalikasvatustyöhön yhdessä beniniläisen ympäristökasvattajan Georgette Singben sekä asiantuntijakumppanina toimivan Siemenpuu-säätiön kanssa.

Projektin keskiössä on yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu kiertävä pakopeli, jossa nuoret pääsevät käsittelemään ja ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten kertomusten kautta. Pakopelissä halutaan antaa ääni kohdemaissa asuville ihmisille, sekä tuoda ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita esiin positiivisten tapausesimerkkien kautta. Pelissä pureudutaan ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin mm. beniniläisten maanviljelijöiden ja brasilialaisen keräilijäyhteisön näkökulmista.

Elämykselliset pakopelit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Ilmiöoppimista, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisua ja pelillistämistä yhdistelevä menetelmä sopii hyvin opetuksen välineeksi, ja jatkaa osaltaan museon laadukkaan ja monipuolisen globaalikasvatuksen perinnettä. Pakopelin lisäksi hankkeessa toteutetaan työpajoja ja yleisötapahtuma sekä osallistutaan Educa-messuille, jolloin hanke tavoittaa opiskelijoiden ja nuorten lisäksi niin lapsia, aikuisia kuin kasvatusalan ammattilaisiakin.

Kouluilla kiertävä Ilmasto peliin -pakopeli pitää Helinä Rautavaaran museon globaalikasvatustoiminnan käynnissä lukuvuonna 2018-2019 museon nykyisten tilojen sulkeutuessa syksyllä 2018 tapahtuvan muuton vuoksi.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Rania Taina, rania.taina@helinamuseo.fi