Virtaa kulttuurista

Kulttuurilla osalliseksi -hanke aktivoi nuoria taiteen keinoin

Kulttuurilla osalliseksi

Kulttuurilla osalliseksi

Helinä Rautavaaran museo ja Espoon Järjestöjen Yhteisö tekevät yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutettavan nelivuotisen hankkeen tarkoituksena on aktivoida nuoria ja tarjota heille mielekästä luovaa toimintaa muun muassa työpajojen muodossa.

Vaikka kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret, toiminta on kuitenkin avointa kaikille. ”Käynnistymässä on hanke, jonka kautta halutaan antaa nuorille mahdollisuus tuoda ilmaisunvoimaansa esiin taiteen kautta, yhdessä tehden ja omista lähtökohdistaan käsin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Katri Mäkeläinen Espoon Järjestöjen Yhteisöstä.

Hankkeeseen halutaan mukaan myös nuorten vanhemmat, sillä yhteisen tekemisen kautta myös nuoret ja vanhemmat pääsevät lähemmäksi toistensa kokemusmaailmoja. ”Tiedän somalikulttuurin kohdalta, kuinka tärkeää on auttaa nuorten lisäksi myös vanhempia. Vanhemmat saattavat olla ihan neuvottomia, jos lapsella on pahoja vaikeuksia. On kaikkien etu, että nuoret ja vanhemmat kommunikoivat keskenään”, sanoo Helinä Rautavaaran museossa työskentelevä erityisnuoriso-ohjaajaksi opiskeleva Suado Jama. Hankkeen myötä halutaan tehdä näkyväksi se työ, jota kulttuurilaitokset tekevät ns. katvenuorten parissa.

Helinä Rautavaaran museon aikaisemmissa hankkeissa on mm. pohdittu omaa identiteettiä ja valmistettu kuvitteellisia lyhytelokuvia, vahvistettu yhteisöllisyyttä jakamalla unia ja unelmia sekä tehty kulttuurien välisistä ongelmista ja sukupolvien kuiluista kertovia näytelmiä. Yhteisen hankkeen ensimmäiset työpajat pidetään syksyllä 2012.