Monimateriaalikooste

Opettajan ohjeet

Tutustu oppilaiden kanssa Etelä-Aasian kulttuureihin luomalla yhdessä omat verkkonäyttelyt!

Helinä Rautavaaran museon verkko-opetuskokonaisuus on tehty erityisesti Espoon kulttuuri- ja liikuntapolku KULPSia ajatellen ja suunnattu pääasiassa 4-6-luokkalaisille. Sitä voi käyttää esimerkiksi maantiedon, historian, kuvaamataidon ja elämänkatsomustiedon tunneilla sekä osana kansainvälisyyskasvatusta.

 

Verkkonäyttelyn tavoitteena on:

-  tutustuttaa oppilaat Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin ja niiden ominaispiirteisiin,

-  auttaa oppilaita tuntemaan omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien esineellistä ja kuvallista perinnettä sekä

-  auttaa oppilaita arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, kansoihin ja kulttuureihin.

 

Oppimisprosessi on suunniteltu kolmiportaiseksi, josta kaksi ensimmäistä osaa tapahtuu koululla. Jaksot ovat yhden oppitunnin mittaisia.

Oppimisprosessi alkaa opettajan pitämällä alustuksella, joka kertoo elämästä Etelä-Aasiassa. Verkkovinkkejä alustukseen löytyy taustatietoa –osiosta.

Seuraavassa vaiheessa luokka kokoaa opettajan ohjauksessa omat verkkonäyttelyt. Oppilaat voivat luoda näyttelyt joko yksin tai pienissä ryhmissä, tietokoneiden saatavuudesta riippuen.

Kun näyttelyt ovat valmiita, oppilaat esittelevät ne muulle luokalle ja kertovat esinevalinnoistaan. Mitkä esineet oli helppo arvata aasialaisiksi ja miksi? Mitkä olivat vaikeita? Millaisia ajatuksia esineet herättivät?

Ryhmässä on mahdollista jatkaa keskustelua esineiden alkuperästä ja maantieteellisestä sijainnista. Jos käytössä on kaksoistunti, esineiden tarkastelua voidaan syventää esim. piirtämällä valittu esine, kirjoittamalla siitä satu tai etsimällä esineestä lisätietoja internetistä tai kirjoista.

Viimeisessä vaiheessa oppilaat tutustuvat Helinä Rautavaaran museon kokoelmiin paikan päällä ja oppaan johdolla.

 

Opit-keskusteluteemat

Opit-ympäristössä teemaa voi jatkaa esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

- Vastaavien esineiden löytyminen Suomesta: missä tilanteissa suomalaisia esineitä on käytetty ja mitä yhtäläisyyksiä/eroavaisuuksia niistä löytyy verrattuna näyttelyesineeseen

- Mahdolliset omakohtaiset kokemukset vastaavien esineiden käyttämisestä

- Minkälaisista materiaaleista esineitä on tehty?