Tietoa pakolaisuuden syistä

Helinä Rautavaaran museo koordinoi vuosina 2017-2018 Ulkoministeriön rahoittamaa Naiset ja pakolaiset ensin!- globaalikasvatushanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa pakolaisuuden taustoista, purkaa stereotyyppistä kuvaa pakolaisista ja vähentää vihapuhetta Suomessa. Pakolaistaustaiset henkilöt ja turvapaikanhakijat ovat mukana toteuttamassa hankkeen näyttelyitä, opastuksia, työpajoja ja muita tapahtumia.