Naiset ja pakolaiset ensin!

Helinä Rautavaaran museo koordinoi vuosina 2017-2018 Ulkoministeriön rahoittamaa Naiset ja pakolaiset ensin!- osallistavaa globaalikasvatushanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kehityskysymyksistä pakolaisuuden taustalla ja purkaa stereotyyppistä kuvaa pakolaisista. Tavoitteena on vastata turvapaikanhakijoita kohtaan lisääntyneisiin negatiivisiin reaktioihin, pelkoon ja vihapuheeseen Suomessa. Pakolaistaustaiset henkilöt ja turvapaikanhakijat ovat mukana tuottamassa hankkeen toimintaa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat lapset, nuoret ja aikuiset, ja heidät tavoitetaan museossa ja sen ulkopuolella toteutettavien näyttelyjen, opastusten, työpajojen, kouluvierailujen, tapahtumien, juhlien, kasvattajien koulutusten ja markkinointitilaisuuksien kautta. Yhteensä hankkeessa tavoitetaan noin 26 000 henkeä, joista vuosittain 10 000 näyttelyjen ja 3000 muiden toimintojen kautta.