NAISIA MAAILMAN LAIDALLA 6.9.2017-7.1.2018

Taiteen avulla syrjäseuduilla asuvat naiset voivat työstää ja sovittaa yhteen eri identiteettejä. Mestarin identiteetti syntyy käsillä tekemisen taidoista. Tekninen osaaminen, materiaalien hallinta ja yhteys paikalliseen kulttuuriin vahvistavat itsetuntemusta ja auttavat selviytymään muuttuvissa olosuhteissa.

Näyttely on syntynyt Etelä-Australian takamailla, Suomen Lapissa sekä Kuolan niemimaalla 2016-2017 toteutetun Lapin yliopiston taiteellisen tutkimusprojektin tuloksena. Mukana oli 98 naista 10 eri maasta. Hankkeessa tutkittiin taiteentekemisen ja naisten voimautumisen välistä suhdetta maailman syrjäyseuduilla.

Näyttelyn dokumentti-, taide- ja multimediateokset kertovat neuvokkaista naisista, jotka elävät marginaalisuuden, maantieteellisen eristäytyneisyyden ja muuttoliikkeen mukanaan tuomien haasteiden keskellä. Välimatkat ovat pitkät, työn löytäminen vaikeaa ja tulevaisuus täynnä epävarmuutta.

Samankaltaiset haasteet ja halu tehdä taidetta yhdistävät näyttelyn naisia. Yhteisissä työpajoissa naiset ovat jakaneet tietoja ja taitoja, etsineet ratkaisuja arkipäivän ongelmiin, auttaneet toisiaan ja hakeneet väyliä itseilmaisulle.

Syrjäseutujen haasteet näkyvät sekä taiteen tekemisessä että muussa elämässä. Sosiaalinen media on keskiössä, kun kysytään neuvoja tai viestitään metropolien suuntaan. Verkostoitumalla naiset voivat parhaiten hyödyntää vähäisiä resursseja. Monille syrjäseudulla asuminen on tietoinen valinta, jonka seurauksena täytyy löytää uusia keinoja ammatin harjoittamiseen. Osa tasapainottelee lähtemisen ja jäämisen välillä.