Personal

förnamn.efternamn@helinamuseo.fi

Museidirektör:
Ulla Kinnunen, FM
Tel. + 358 46 8511 815

Museilektor (kommunikation, utbildning, besökarsamarbete):
Ilona Niinikangas, FM
Tel. +358 9 816 314 33

Amanuens (samlingar, arkiv):
Katri Hirvonen-Nurmi, FM (deltids studieledig)
Tel. +358 9 816 314 32

Amanuens (utställningar):
Kristina Tohmo, FM
Tel. +358 9 816 314 34

Konservator:
Elina Torvinen
Tel. +358 9 816 314 35

Projektkoordinator:
Riika Huitti-Malka
Tel. +358 9 816 314 35

Projektkoordinator:
Mai Joutselainen
Tel. +358 9 816 314 35

Museiassistent:
Irina Pykälä
Tel. +358 9 816 314 35
museoassistentti(at)helinamuseo.fi

Medieassistent:
Sasu Siikamäki
Tel. +358 9 816 314 35
assistentti(at)helinamuseo.fi

Byrå:
Tel. +358 9 816 314 35
Fax. +358 9 816 314 38

Stifteltens styrelse

Helinä Rautavaaras etnografiska museum upprätthålls av en stiftelse vars uppgift det är främja intresset för och kännedomen om utomeuropeiska kulturer.

Ordförande:
Taina Vilo
Esbo stad
taina.vilo(at)gmail.com

Ledamöter:
Olavi Fellman, Esbo stad
Marianna Keisalo
Kati Kivimäki, Finlands museiförbund
Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet
Hannu Suntio, Esbo stad
Kari Pajunen, Esbo stad