HELINÄ RAUTAVAARA

HELINÄ RAUTAVAARA

Filosofie magister Helinä Rautavaara vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner. Efter att ha avlagt sin magisterexamen i slutet av 1950-talet gjorde hon reportageresor till olika utomeuropeiska länder. I en serie livfulla artiklar i...

ÖPPETIDER

Vi öppnar på nytt i 2019
Entréavgift till museum är gratis. Välkommen!

LÄGE

Siltakatu 11
02770 Esbo