3.3.2019-30.7.2019 UTVANDRARNA

Fotoutställningen Utvandrarna skildrar vad som händer med mänskor som måste lämna sina hem och söka sig till nya trakter.

HELINÄ RAUTAVAARA

Filosofie magister Helinä Rautavaara vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner. Efter att ha avlagt sin magisterexamen i slutet av 1950-talet gjorde hon reportageresor till olika utomeuropeiska länder. I en serie livfulla artiklar i...

ÖPPETTIDER

Tisdag 11-19
Onsdag 11-19
Torsdag 11-20
Fredag 11-19
Lördag 12-18
Söndag 12-16

LÄGE

Köpcentrum Entresse
Brogatan 11
02770 Esbo