DET TILLGÄNGLIGA MUSEET

Museet är handikappanpassat. Ledar- och assistenthundar är också välkomna! 
Vi har invalidtoalett och ett barnvårdsrum. Man kan äta medhavd mat i museets verkstad.

Mer information om tillgänglighet: ilona.niinikangas(at)helinamuseo.fi