KVINNOR I VÄRLDENS UTKANT 6.9.2017-7.1.2018

Tack vare konstprojekt kan kvinnor som bor i glesbygd bearbeta och samordna sin roll som konstnär, forskare, vän, hustru och mor. Handens konst utvecklar mästaridentiteten. Tekniskt kunnande, materialhantering och förankring i den lokala kulturen stärker självinsikten och hjälper en att anpassa sig till föränderliga förhållanden.

Utställningen är resultatet av ett konstrelaterat forskningsprojekt vid Lapplands universitet åren 2016–2017 som omfattar glesbygd i södra Australien, finska Lappmarken och på Kolahalvön. I projektet medverkade 98 kvinnor från 10 länder. Forskningen gick ut på att jämföra förhållandet mellan konstnärskap och kvinnors förmåga att ta makt över sin situation (empowerment) i glesbygdssamhällen runt om i världen.

Kombinationen av dokumentering med konst- och multimedieverk ger en mångsidig bild av uppfinningsrika och rådiga kvinnor, som lever i en omgivning präglad av marginalitet, geografisk isolation och de utmaningar som migration och utflyttning för med sig. Avstånden är långa, det är svårt att hitta arbete och framtiden är minst sagt osäker, men sociala medier och nätverkande underlättar vardagen. För många är det ett medvetet val att bo i glesbygden. Andra balanserar mellan att sticka eller stanna.