MASHCO PIRO-STAMMEN I PERU – REGNSKOGENS FOLK 31.8.2019–31.1.2019

I Amazonas regnskogar lever ett hundratal ursprungsfolk mer eller mindre isolerade från omvärlden. Ett av dem är Mashco Piro-stammen i sydöstra Peru, närmare bestämt i regionen Madre de Dios [Guds moder].

I motsats till vad man kanske kunde tro, har de här ursprungsfolken ingalunda alltid varit lika okunniga om sin omvärld. Utvinning av naturresurser i samband med industrialiseringen – till exempel gummiboomen runt sekelskiftet 1800/1900 – var en av orsakerna till att de här folkgrupperna isolerade sig av fri vilja. Inom Madre de Dios-området förslavades ursprungsfolk under gummiboomen och eftersom även mashco piro-stammen utsattes för övergrepp valde de isoleringen. De upprätthåll dock kontakten med andra ursprungsfolk.

I och med att skogsavverkning, handel med droger och klimatförändring har naggat ursprungsfolkens traditionella livsmiljö i kanten, har denna frivilliga isolering blivit allt svårare att bevara. Utställningen väcker därför tankar på vilken betydelse mashco piro-stammens och andra motsvarande ursprungsfolks livsstil har i dagens värld.

Utställningen ingår i forskningsprojektet Ursprungsfolk i världens utkanter, som har initierats av forskare vid Åbo universitet (Turun yliopisto).