PERSONAL

förnamn.efternamn@helinamuseo.fi

Museidirektör:
Ilona Niinikangas
Tel. 046 8511 815

Vikarie museilektor (kommunikation, utbildning, besökarsamarbete):
Mai Joutselainen
Tel. 044 767 0300

Amanuens (samlingar, arkiv):
Katri Hirvonen-Nurmi (deltids studieledig)
Tel. 044 767 0308

Producent:
Kristina Tohmo
Tel. 044 767 0301

Konservator:
Elina Torvinen
Tel. 044 767 0302

Projektkoordinator:
Riika Huitti-Malka
Tel. (09) 856 03020

Projektkoordinator:
Rania Taina
Tel. (09) 856 03020

Administrativ assistent:
Irina Pykälä
Tel. 044 767 0303

Byrå:
Tel. (09) 856 03020
Fax. (09) 816 314 38

 

 

Stifteltens styrelse

 

Helinä Rautavaaras etnografiska museum upprätthålls av en stiftelse vars uppgift det är främja intresset för och kännedomen om utomeuropeiska kulturer.

Ordförande:
Taina Vilo, Esbo stad
taina.vilo(at)gmail.com

Ledamöter:
Olavi Fellman, Esbo stad
Anna Rastas
Kati Kivimäki, Finlands museiförbund
Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet
Hannu Suntio, Esbo stad
Kari Pajunen, Esbo stad