SAMLINGARNA

Helinä Rautavaara-museets samlingar består av konst-, ritual- och bruksföremål från Afrika, Asien och Latinamerika. Den personhistoriska samlingen innefattar föremål också från Europa. Tyngdpunkten i föremålssamlingarna – bestående av cirka 3000 nummer – ligger på föremål från Afrika och Brasilien. Museet har bland annat Finlands mest omfattande samling av västafrikanska föremål. Förutom föremål ingår det också fotografiskt och audiovisuellt material i museisamlingarna.

Du kan också ta del av Helinä Rautavaara-museets samlingar på webben. Använd dig av museernas gemensamma portal Suomen museot online. Närmare uppgifter om föremålen på finska via sökmotorn. Avancerad sökning med Helinä som sökord.