I mer än femhundra år har romerna utgjort en del av befolkningen här i Finland. I dag är antalet finländska romer omkring 10 000. De har levat sida vid sida med majoritetsbefolkningen, men ändå lyckats bevara sin egenart och sitt kulturarv.