I UTSTÄLLNINGEN

UTSTÄLLNINGEN PHURANENGO DROM 28.2.-20.8.2017

UTSTÄLLNINGEN PHURANENGO DROM 28.2.-20.8.2017

I mer än femhundra år har romerna utgjort en del av befolkningen här i Finland. I dag är antalet finländska romer omkring 10 000. De har levat sida vid sida med majoritetsbefolkningen, men ändå lyckats bevara sin egenart och sitt kulturarv. Under två års tid har...