I UTSTÄLLNINGEN

LÄGRET – SAMLINGSUTSTÄLLNING

LÄGRET – SAMLINGSUTSTÄLLNING

Läger är någonting vi alla känner till. Förutsättningen för en mobil livsstil är ett temporärt eller flyttbart hem såsom samernas kåta, beduinernas tält av getull eller somaliernas aqal. Dagens mobila hem har blivit en naturlig del av världsmedborgarens liv. Överallt...