I UTSTÄLLNINGEN

LÄGRET – SAMLINGSUTSTÄLLNING

LÄGRET – SAMLINGSUTSTÄLLNING

Läger är någonting vi alla känner till. Förutsättningen för en mobil livsstil är ett temporärt eller flyttbart hem såsom samernas kåta, beduinernas tält av getull eller somaliernas aqal. Dagens mobila hem har blivit en naturlig del av världsmedborgarens liv. Överallt...

KVINNOR I VÄRLDENS UTKANT  6.9.2017-7.1.2018

KVINNOR I VÄRLDENS UTKANT 6.9.2017-7.1.2018

Tack vare konstprojekt kan kvinnor som bor i glesbygd bearbeta och samordna sin roll som konstnär, forskare, vän, hustru och mor. Handens konst utvecklar mästaridentiteten. Tekniskt kunnande, materialhantering och förankring i den lokala kulturen stärker självinsikten...