Senegal

Senegal on Länsi-Afrikan läntisin maa. Sen pinta-ala on puolet Suomen pinta-alasta ja asukkaita on hieman alle 13 miljoonaa. Asutus on keskittynyt kaupunkeihin ja kyliin. Maanviljely työllistää suoraan tai välillisesti valtaosan työikäisestä väestöstä. Päävientituotteita ovat kala, maapähkinät ja öljytuotteet.

Ranskan entinen siirtomaa itsenäistyi vuonna 1960. Valtaosa väestöstä on muslimeja. Senegalin puhutuin kieli on wolof, jonka lisäksi maassa puhutaan sereeriä, fulfuldea, mandinkoa, soninkea ja joolaa. Vieraista kielistä yleisimpiä ovat maan virallinen kieli ranska sekä arabia, jota opetetaan koraanikouluissa.

Senegal tunnetaan korkeatasoisesta musiikista, jolle on ominaista tarttuva rytmi. Maassa elää vahvana myös griottiperinne – griotti tarkoittaa kiertelevää muusikkoa ja runoilijaa. Ennen televisiota ja internetiä griotit kertoivat menneistä tapahtumista, varoittivat, sopivat riitoja ja lauloivat ylistyslauluja. Griotteja on edelleen, nykyään he ovat muusikoita, laulajia ja elokuvaohjaajia.

Pääkaupunki: Dakar
Kielet: ranska (virallinen), wolof, pulaar, diola, mandinka
Uskonnot: muslimit 94 prosenttia, kristityt 5 prosenttia (suurin osa roomalaiskatolisia), paikalliset uskonnot 1 prosenttia