Opettajille

Vuohi ei ole myytävänä, se liikkuu täällä vapaasti. Kilistä saa kivasti lisäansiota.

Vuohi ei ole myytävänä, se liikkuu täällä vapaasti. Kilistä saa kivasti lisäansiota.

Tunnista tuntiin – päivä kerrallaan -näyttelyyn pohjautuva opetusmateriaali kertoo naisten työn ja toiminnan taloudellista merkitystä Länsi-Afrikassa. Ympäristön, talouden ja arvomaailman muutokset näkyvät naisten arjessa. Toimeentulo on tiukassa ja selviytyminen työlästä. Toisaalta muuttunut maailma tuo uudenlaisia mahdollisuuksia. Yhteisöllisyys – suurperhe, ystävät ja naisten omat verkostot – tarjoaa voimaa ja selviytymisen keinoja kotitöiden ja työkiireiden täyttämään arkeen.

Aineisto vie opiskelijan keskelle länsiafrikkalaista arkipäivää ja tuo esiin todellisia henkilöhahmoja ja arjen tarinoita Burkina Fasosta, Guineasta ja Senegalista.

Opetusmateriaali on tarkoitettu peruskoulun 6-9 luokan oppilaille. Se sopii hyvin maantiedon opetukseen. Opetuspaketti sopii myös uskonnon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen tunneille. Koululaisten tehtävät ovat osioissa Naiset ja työ sekä Aamusta iltaan. Kuvien kokoa voi suurentaa ja pienentää takaisin alkuperäiseen kokoon klikkaamalla niiden päältä. Osiossa Torikauppiaat kertovat on lyhyt kuvakertomus kalakauppiaiden elämästä.

Verkkonäyttelymateriaalia voi täydentää tulemalla museovierailulle Helinä Rautavaaran museoon. Näyttely on esillä 4.9.2009-10.1.2010. Tammikuun 2010 jälkeen sen voi tilata myös kouluun esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksen teemapäivää varten.

Tämän opetusmateriaalin avulla oppilas oppii

  • tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin
  • ymmärtämään maailmanlaajuisia kehityskysymyksiä
  • hahmottamaan ja jäsentämään maailmaa sekä tunnistamaan eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteen peruspiirteet