TYÖPAIKAT

MUSEONJOHTAJA

 

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö etsii osaavaa ja idearikasta museonjohtajaa, joka toimii myös säätiön asiamiehenä. Onko sinulla näyttöjä ja näkemystä tuloksekkaasta johtamisesta? Ja vahva halu kehittää museotoimintaa yhteiskunnallisena vaikuttajana? Tarjoamme monipuolisen ja kiinnostavan toimenkuvan osana innostunutta ja ammattitaitoista työyhteisöä.

 

Työtehtäviisi kuuluu:

• johtaa Helinä Rautavaaran säätiön etnografisen museon toimintaa julkisena museona ja kehittää sen toimintamuotoja vastaamaan ajankohtaisiin museoalan ja yhteiskunnan haasteisiin

• edistää museon näkyvyyttä ja kehittää sen monikulttuurista yhteistyöverkostoa

• toimia museonjohtajan tehtävässä ja säätiön asiamiehenä säätiölain, museon johtosäännön, säätiön strategian ja hallituksen määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti

• kehittää säätiön toimintaa säätiön hallituksen antamin valtuuksin

• vastata museon talous- ja henkilöstöhallinnosta ja varainhankinnasta

• valmistella ja esitellä hallitukselle käsiteltävät asiat ja panna päätökset täytäntöön.

 

Sinulla on:

• käytännönläheinen, innostava ja organisoitunut työote

• halu ideoida ennakkoluulottomasti uusia kulttuurivaikuttamisen tapoja ja näkemystä digitalisaation mahdollisuuksista museoalan kehittämisessä

• perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan ja museoalan työkokemusta

• näkemystä museon toiminnan kehittämisestä ottaen huomioon museon erityisluonne etnografisena museona ja monikulttuurisena toimintaympäristönä

• hyvä käsitys yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja hyvät kulttuurialan verkostot

• johtamistaitoa, strategista ajattelua, hanketyön osaamista ja kokemusta varainhankinnasta

• hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot

• soveltuva korkeakoulututkinto

• sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito (muu kielitaito luetaan eduksi)

 

Tehtävä pyritään täyttämään elokuun 2018 aikana ja johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Museo sijaitsee Espoossa. Tehtävä voi sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista.

Hakemus palkkatoiveineen ja CV lähetetään pe 25.5.2018 mennessä sähköisesti: taina.vilo@gmail.com

Lisätietoja: säätiön hallituksen puheenjohtaja Taina Vilo (040 530 1686) pe 11.5.2018 kello 12-15 ja pe 18.5.2018 kello 12-14.

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön tehtävänä on ylläpitää museota ja edistää Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tuntemusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä ja kehittämällä Helinä Rautavaaran museon toimialaan liittyvää museaalista tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä pyrkimällä täydentämään kokoelmaa säätiön tarkoituksen mukaisesti.