Uterne – 100 arrernte esinettä

Keski-Australian arrernte -aboriginaaliyhteisön edustaja seurueineen saapuivat kesäkuussa 2018 Helinä Rautavaaran museon kutsumana tutustumaan Kansallismuseoon kuuluvan Kulttuurien museon kokoelmissa oleviin esineisiin. Australiassa asunut saksalainen pastori Oscar Liebler keräsi esineet vuosina 1910−1913 ja myi ne Leibzigissa sijaitsevalle Museum für Völkerkundelle. Kokoelma ostettiin Kansallismuseoon vuonna 1913 Antellin rahaston varoilla. Kokoelmaan tutustuminen ja siihen liittyvä taustatutkimus tarjosivat yhteisön jäsenille yhteyden jo osittain kadonneeksi luultuun kulttuuriperintöön.

Helinä Rautavaaran museolla on vankka kokemus innovatiivisista ja yhteisöllisistä prosesseista. Yhteistyö kokoelmien aikaisempien omistajien ja heidän jälkeläisten kanssa on etnografisessa museossa perusedellytys esineistön esittämiselle kulttuurisesti hyväksyttävillä tavoilla. Alkuperäiskansojen edustajat olivat pitkään läsnä museoissa vain esineidensä välityksellä. Post-kolonialistisen keskustelun ja kritiikin seurauksena etnografiset museot ovat muuttaneet toimintatapojaan, ja kokoelmia on alettu avata uusille tulkinnoille.

Uterne-hanke aloitti tärkeän kulttuurisen vuoropuhelun Australian arrernte- vanhimpien ja suomalaisten välillä. Keskustelu siitä, miten kokoelmaa tulisi hoitaa nyt ja tulevien sukupolvien aikana, on ensimmäinen laatuaan. Nämä esineet, niiden tarinat, matka ja historia lisäävät uuden, syvemmän kerroksen tietoa arrente- ja luritja-kansojen kulttuuriperinnön merkityksestä. Mahdollisuus huolehtia kaukana kotoa sijaitsevista esineistä on helpottavaa aboriginaali- yhteisöjen jäsenille, joita sitoo velvollisuus varmistaa esineisiin liittyvän kulttuurisen tiedon säilyminen.

Arrernte-vanhin Lofty Katakarinjan henkilökohtainen kulttuuriperintö liittää yhteen Suomessa varastoidut esineet ja Keski-Australian korkeimman vuoriston Urlatherrken (Mt Zeil) tarinan. Delegaatiota johtaa Alice Springissa sijaitsevan Museum of Central Australian tutkija, Shaun Angeles, ja mukana matkustaa Sydneyn yliopiston McLeay museon kuraattori Matt Poll. Vierailun ohjelmaan kuului yleisötapahtumia Helinä Rautavaaran museossa ja Kansallismuseossa. Helinä Rautavaaran museo tuottaa hankkeesta julkaisun ja dokumenttifilmin.

Hanke toteutetaan yhdessä Kansallismuseon, Kulttuurien museon,  Museum of Central Australian, Strehlow Research Centren, Sydneyn yliopiston ja Australian West Arrernte -aboriginaaliyhteisön kanssa. Hanketta rahoittaa KONEen säätiö.