HANKKEET

Osallistava yleisötyö, osallistava näyttelytoiminta ja osallistava dokumentointi ovat keskeisellä sijalla Helinä Rautavaaran museon yhteisötyössä. Lue lisää uusimmista hankkeista!

YHTEINEN ILMASTO

Ilmastonmuutokseen liittyvät teemat ovat vahvasti esillä Helinä Rautavaaran museon yleisötyössä ja näyttelyissä vuosina 2019-2020.

lue lisää

Tie osallisuuteen – Manifesto for Inclusive Learning

Firenzen yliopisto kutsui museon mukaan aikuiskasvatushankkeeseen, jonka aikana koulutetaan maahanmuuttajien parissa työskenteleviä opettajia, tarjotaan heille mahdollisuus verkostoitua eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja luodaan kasvattajille suunnattu työkalupakki.

lue lisää

Yhteiset muistot

Jaettuihin muistoihin pohjautuvalla aikuiskasvatushankkeella halutaan vahvistaa eurooppalaista arvopohjaa ja tarjota kasvattajille uudenlaisia välineitä rasismin vastaiseen työhön.

lue lisää

Uterne – 100 arrernte esinettä

Keski-Australian arrernte-yhteisön edustajat vierailivat museon kutsumana Suomessa kesällä 2018. Vierailun aikana he tutustuivat yhteisölle kuuluneisiin esineisiin, jotka on nykyään tallennettu Kansallismuseoon.

lue lisää

Virtuaalimuseo

VIA Helinä Rautavaara -verkkosivu ja Durga-puja -virtuaalitodellisuuskokemus avaavat uudenlaisia näkökulmia museon aineistoihin.

lue lisää

Kylätalo Vietnamissa

Museon tuella koulutettiin Ha Nhi -vähemmistöön kuuluvia naisia ja rakennettiin yhteisöllinen kylätalo Vietnamin ja Kiinan rajalla sijaitsevaan Choan Thenin kylään.

lue lisää

Tietoa pakolaisuuden syistä

Ulkoministeriön rahoittaman Naiset ja pakolaiset ensin!- globaalikasvatushankkeella haluttiin lisätä tietoa kehityskysymyksistä pakolaisuuden taustalla ja purkaa stereotyyppistä kuvaa pakolaisista.

lue lisää