KAUPUNGIT & YHTEISÖT

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa! Olet varmaan huomannut, että kaupungistuminen on kasvava trendi; jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla ja vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa maapallon asukkaista asuu urbaanissa ympäristössä!...

Olen eurooppalainen- hanke

Olen eurooppalainen -hanke(I Am European; Migrant Stories & Facts for the 21st Century) Helinä Rautavaaran museo sai Viestintä- ja kehityssäätiöltä järjestöavustuksen, joka on osa laajempaa Olen eurooppalainen- hanketta, jolla halutaan lisätä nuorten ymmärrystä...

LIIKKUVAT MUISTOT

Eurooppalaisissa kriiseissä ihmiset ovat muuttaneet, samalla muistot heidän mukanaan. Tarinoita siirtymistä siirtymistä on kertynyt jo satojen vuosien ajalta. Mitä voimme oppia toistemme kertomuksista oman maamme tulevaisuutta varten? Kaksivuotisessa EU-hankkeessa...

Turvapaikkana museo

Helinä Rautavaaran museon koordinoima Turvapaikkana museo -hanke toteutettiin 15 museon yhteistyönä, ja siinä tuotettiin erilaisia näyttelyjä, opastuksia, liikunta- taide- ja kädentaitotyöpajoja, juhlia ja muita tapahtumia eri puolilla Suomea. Hankkeen tavoitteena oli...

Yhteinen ilmasto

Helinä Rautavaaran museo toteuttaa vuosina 2019-2020 ilmastonmuutosta käsittelevää Yhteinen ilmasto -hanketta. Hankkeen teemana on ilmastonmuutos eri puolilla maailmaa, kestävä luonnonvarojen ja energian käyttö sekä naisten...

Tie osallisuuteen – Manifesto for Inclusive Learning

Museon oli vuosina 2018-2020 mukana Firenzen yliopiston koordinoimassa aikuiskasvatushankkeessa, jonka tavoitteena oli tukea vaikeassa olevia maahanmuuttajia ja luoda uudenlaisia polkuja työelämään. Hankkeessa jaettiin hyviä käytäntöjä yliopistomaailmasta, ammattiin...