ECOCIDE -LAKIALOITE ESITTELYSSÄ JA ALLEKIRJOITETTAVANA

Tue ympäristötuhon kansainvälistä kriminalisointia!

Tule kuuntelemaan perjantaina 20.11 kello 14, kun Suomen Ecocide -lakialoitteen koordinaattorit Raila Knuuttila, Mikko Husman sekä kansainvälisen kampanjan vetäjä Jojo Mehta kertovat ympäristötuholaista lisää. Samalla voit allekirjoittaa museolla kansainvälisen lakialoite-vetoomuksen.

Mistä on kyse?

Ecocide- eli ympäristötuholaki puolustaa maapallon elinympäristöjä laajamittaiselta, vakavalta ja systemaattiselta ympäristötuholta ja sen vaikutuksilta ilmastoon.
Ecocide-laki on kansainvälinen laki lisättäväksi muutoksena Rooman perussääntöön, aiemmin voimaan tulleiden rikoslakien eli kansanmurhan, sotarikosten ja rikosten ihmisyyttä vastaan rinnalle. Virallista lakimuutoksen käsittelyä esitetään vuonna 2022.

Missä mennään tällä hetkellä?

Tällä hetkellä kansainvälinen ryhmä asianajajia https://www.stopecocide.earth/who-we-are laatii lain yksityiskohtaista luonnosta ja saarivaltiot Malediivit sekä Vanuatu ovat jo virallisesti ehdottaneet lakialoitetta käsiteltäväksi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on antanut tukensa lakialoitteelle ja sitä käsitellään eduskunnissa myös Belgiassa ja Ruotsissa. Suomessa vetoomus luovutetaan hallitukselle joulukuussa 2020. Kansainvälistä kampanjaa koordinoi Jojo Mehta tiimeineen.

https://www.stopecocide.earth/become