HETKIÄ KIRJOLLA

HETKIÄ KIRJOLLA Teos: Tuuli Autio / Asperger-sarjasta

2.4.–26.4.2015 Helinä Rautavaaran museossa

Maailman autismitietoisuuspäivää (World Autism Awareness Day, WAAD) vietetään vuosittain 2. huhtikuuta. Autismi- ja Aspergerliitto ry toi esille autismin kirjon omaa kulttuuria ja taidetta ilmaisumuotona Helinä Rautavaaran museossa järjestettävässä taidenäyttelyssä: HETKIÄ KIRJOLLA – Moments on the Spectrum 2.4.–26.4.2015. Näyttelyn avajaiset pidettiin Autismitietoisuuspäivänä torstaina 2.4. klo 10–12. Näyttelyllä heräteltiin ihmisten tietämystä autismista ja autismikulttuurista ja tehtiin autismia näkyväksi. Lisäämällä autismitietoisuutta pyritään vähentämään ennakkoluuloja ja niistä johtuvaa syrjintää. Vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.