Ilmastoaiheinen pakopeli

Ilmasto Peliin. Globaaleja tarinoita ja yhteisiä haasteita -projekti käsitteli ilmastonmuutosta sekä sen globaaleja vaikutuksia ruoantuotantoon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Helinä Rautavaaran museon koordinoimassa hankkeessa tuotettiin materiaalia toiminnalliseen globaalikasvatustyöhön yhdessä beniniläisen ympäristökasvattajan Georgette Singben sekä asiantuntijakumppanina toimivan Siemenpuu-säätiön kanssa.

Projektin keskiössä oli yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu kiertävä pakopeli, jossa nuoret pääsivät käsittelemään ja ratkaisemaan ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten kertomusten kautta. Pakopelissä haluttiin antaa ääni kohdemaissa asuville ihmisille sekä tuoda ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita esiin positiivisten esimerkkien kautta. Pelissä pureuduttiin ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin mm. beniniläisten maanviljelijöiden ja brasilialaisen keräilijäyhteisön näkökulmista.

Elämykselliset pakopelit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Ilmiöoppimista, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisua ja pelillistämistä yhdistelevä menetelmä sopii hyvin opetuksen välineeksi, ja jatkaa osaltaan museon laadukkaan ja monipuolisen globaalikasvatuksen perinnettä. Pakopelin lisäksi hankkeessa toteutettiin työpajoja ja yleisötapahtuma sekä osallistuttiin Educa-messuille.

Kouluilla kiertävä Ilmasto peliin -pakopeli piti Helinä Rautavaaran museon globaalikasvatustoiminnan käynnissä lukuvuonna 2018-2019, kun museolle rakennettiin uusia näyttelytiloja Entressen kauppakeskukseen. Hanke toteutettiin EU:n Frame, Voice, Report -hankerahoituksella.

Opettaja, haluatko itse rakentaa ja pitää pakopelin?

Ilmastoaiheisesta pakopelistä on tulossa tammikuussa 2021 verkosta ladattava materiaalipaketti opettajille. Materiaalin ja pienien hankintojen avulla pakopelin voi koota ja toteuttaa itse luokkahuoneessa. Pelin rakentamiseen ja ohjaamiseen on myös saatavissa tarvittaessa etäohjausta. Linkin pakopelimateriaaleihin saa pyynnöstä.

Tiedustelut: info@helinamuseo.fi