KAUPUNGIT & YHTEISÖT

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa!


Olet varmaan huomannut, että kaupungistuminen on kasvava trendi; jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla ja vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa maapallon asukkaista asuu urbaanissa ympäristössä!

Mielenkiintoista kuitenkin on, että kaupungit peittävät tänä päivänä vain noin 2 % maailman maapinta-alasta ja silti jo nyt niiden osuus kattaa 70 % taloudellisesta toimeliaisuudesta, yli 60 % energiankulutuksesta, 70 % kasvihuonepäästöistä ja 70% jätteistä.
Kaupungistumiseen liittyy valtavasti paljon hyvää, mutta myöskin todella paljon haasteita. Millainen on kestävä tulevaisuuden kaupunki yhteisöineen?

Museon uudessa viestinä- ja globaalikasvatushankkeessa ‘Kestävät kaupungit ja yhteisöt’ pohditaan juurikin tätä! Hankkeessa paneudutaan erityisesti kestävän kehityksen kulttuuriseen merkitykseen. Ihmiset ja heidän mukanaan kulttuurit, vaikutteet sekä katsomukset ovat aina liikkuneet. Erityisesti kaupungeissa tämä kulttuurien monimuotoisuus näkyy ja korostuu.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka ja sen aikana toteutetaan monenlaisia toimintoja, tapahtumia ja kaksi näyttelyä! Tavoitteena on lisätä tietoa Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteista, kaupungistumisesta & kulttuurien monimuotoisuudesta sekä yhdessä pohtia, mistä kaikista osa-aineista se tulevaisuuden kestävä kaupunki koostuu.

Onneksi museon ei tarvitse yksi näitä miettiä, sillä tälläkin kertaa saimme mukaan mahtavat yhteistyökumppanit; legendaarisen ulkomaantoimittaja Rauli Virtasen, Suomen YK-liiton, monikulttuurisen yhdistyksen Gannaane ry:n sekä saavutettavuuspalveluja tuottavan Eete ry:n! Tässä tiimissä on hyvä olla.

Hanke toteutetaan Ulkoministeriön tuella.