VARTTIOPASTUS

Maailma muuttuu nopeasti ja yli puolet maailman asukkaista asuu kaupungeissa. Erityisen nopeaa kaupungistuminen on kehittyvissä maissa. Nopea kaupungistuminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta myös suuria sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita.

YK julkisti vuonna 2015 historiansa kunnianhimoisimman kestävän kehityksen suunnitelman. Kaikki YK:n jäsenmaat kattava tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöpoliittisiin parannuksiin kaikkialla maailmassa. Mitä on kestävä kehitys ja miten se toteutuu eri puolilla maailmaa, eritysesti Nepalissa, Myanmarissa, Afganistanissa, Etiopiassa ja Keniassa? Miten kestävä kehitys ja kulttuuri linkittyvät toisiinsa?

Näihin teemoihin ja Virtasen valokuviin tutustutaan museon varttiopastuksella joka lauantai kello 15. Lämpimästi tervetuloa!