Keskustelutilaisuus: Oman äidinkielen merkitys

Kuva: Nina-Maria Oförsagd / Helinä Rautavaaran museo
Kuva: Nina-Maria Oförsagd / Helinä Rautavaaran museo

21.2.2015 klo 15-16. Keskustelutilaisuus: Oman äidinkielen merkitys. Kasvatustieteen ylioppilas Warda Ahmed ja Suomen Romani Yhdistyksen asiantuntija Päivi Majaniemi FM kertovat kokemuksistaan. Ahmed on mm. ohjannut Helinä Rautavaaran museon Oma mieli, oma kieli –hanketta, jonka aikana on koulutettu työpajan ohjaajia ja tarjottu oman äidinkielen opetusta somalin ja kurmandžin kielellä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Majaniemi on valmistanut mm. romaninkielistä oppimateriaalia. Keskustelutilaisuus pidetään suomeksi Helinä Rautavaaran museossa.

Unescon äidinkielen päivän ja Satakielikuukauden ohjelmaa.

Satakielikuukausi 21.2. – 21.3.2015

Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestettävä Satakielikuukausi on vuosittainen, äidinkieltä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta juhlistava festivaali, jossa tarkastellaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta. Satakielikuukautta koordinoi Kulttuurikeskus Caisa.

Lisätietoa Satakielikuukauden ohjelmasta: satakielikuukausi.wordpress.com 

Satakielikuukauden logo