LUKIO, AMMATILLINEN JA VALMENTAVA KOULUTUS

Kestävät kulttuurit kohtaavat- opastus

Opastuksella tarkastellaan kulttuurien välistä kohtaamista ja kulttuuristen piirteiden sekoittumista. Kulttuurit ovat kautta aikojen olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Erilaiset kulttuuriset vaikutteet ovat siirtyneet mantereelta toiselle kaupan, uskontojen, työnteon, kolonialismin, orjuuden, lähetystyön, pakolaisuuden ja sotien mukana. Opastuksella tutustutaan kulttuurien vuorovaikutukseen museoesineiden, keskustelun ja pienten tehtävien avulla.

Opastuksella pohditaan myös kaupungistumista eri puolilla maailmaa, erilaisia kulttuuri- identiteettejä, kulttuuriperintöä sekä kestävää kehitystä museoesineiden, keskustelun sekä toiminnallisten tehtävien avulla.

Opastus on osa ulkoministeriön tukemaa globaalikasvatushanketta.

Kohderyhmä: 2. asteen opiskelijat. Mahdollisuus myös etätoteutukseen.
Kesto: 60-80 min. Kouluryhmille maksuton
Varaukset ja tiedustelut: info@helinamuseo.fi

Kulttuuriperintö ja yhteisöt- Rauli Virtasen matkassa maailmalla

Ulkomaantoimittaja Rauli Virtasen kuvat ja tarinat Afganistanista, Myanmarista, Nepalista, Keniasta ja Etiopiasta johdattavat pohtimaan kestävää kehitystä, kaupungistumista sekä kulttuurien moninaisuutta. Mikä merkitys kulttuuriperinnöllä on erilaisten yhteisöjen elämässä? Mikä yhteys on kulttuurilla ja kestävällä kehityksellä?

Toiminnallisella opastuksella tutustutaan yhdessä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan (Agenda 2030)  ja kestävän kehityksen kulttuuriseen ulottuvuuteen. 

Opastus sopii hyvin muun muassa maantiedon, historian, uskonnon, elämänkatsomuksen, äidinkielen sekä yhteiskuntaopin tunne

Kohderyhmä: 2. asteen opiskelijat. Mahdollisuus myös etätoteutukseen.
Kesto: 60-80 min. Kouluryhmille maksuton
Varaukset ja tiedustelut: info@helinamuseo.fi