LUKIO, AMMATILLINEN JA VALMENTAVA KOULUTUS

Veden varassa – toiminnallinen opastus perehtyy museon vaihtuvaan näyttelyyn, joka kertoo ihmisistä ilmastonmuutoksen äärellä. Valokuvaaja Vargha Bahagirin kuvat, kehitysmaiden ympäristöjärjestöjä tukevan Siemenpuusäätiön tarinat ja museon veteen liittyvä esineistö kertovat ihmisistä ja heidän elämästään muuttuvan ilmaston keskellä. Opastuksella syvennytään näyttelyn teemoihin luovien ja toiminnallisten tehtävien avulla. Näyttely on osa ulkoministeriön tukemaa globaalikasvatushanketta.

Kohderyhmä: Yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat.
Kesto: 60 min. Kouluille maksuton.
Varaukset ja tiedustelut: info(at)helinamuseo.fi

Kulttuurit kohtaavat  opastuksella tarkastellaan kulttuurien välistä kohtaamista ja kulttuuristen piirteiden sekoittumista. Kulttuurit ovat kautta aikojen olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Erilaiset kulttuuriset vaikutteet ovat siirtyneet mantereelta toiselle kaupan, uskontojen, työnteon, kolonialismin, orjuuden, lähetystyön, pakolaisuuden ja sotien mukana. Kulttuurit kohtaavat  opastuksella pohditaan ilmastonmuutosta eri puolilla maailmaa ja tutustutaan kulttuurien vuorovaikutukseen toiminnallisten museoesineiden, keskustelun ja pienten tehtävien avulla.

Kohderyhmä: Yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat.
Kesto: 60 min. Kouluille maksuton.
Varaukset ja tiedustelut: info(at)helinamuseo.fi