LUOKAT 7-9

Kestävät kulttuurit kohtaavat- opastus

Opastuksella tarkastellaan kulttuurien välistä kohtaamista ja kulttuuristen piirteiden sekoittumista. Kulttuurit ovat kautta aikojen olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Erilaiset kulttuuriset vaikutteet ovat siirtyneet mantereelta toiselle kaupan, uskontojen, työnteon, kolonialismin, orjuuden, lähetystyön, pakolaisuuden ja sotien mukana. Opastuksella tutustutaan kulttuurien vuorovaikutukseen museoesineiden, keskustelun ja pienten tehtävien avulla.

Opastuksella pohditaan myös kaupungistumista eri puolilla maailmaa, erilaisia kulttuuri- identiteettejä, kulttuuriperintöä sekä kestävää kehitystä museoesineiden, keskustelun sekä toiminnallisten tehtävien avulla.

Opastus on osa ulkoministeriön tukemaa globaalikasvatushanketta.

Kohderyhmä: 7.-9. luokille. Mahdollisuus myös etätoteutukseen.
Kesto: 45-60 min. Kouluryhmille maksuton
Varaukset ja tiedustelut: info@helinamuseo.fi

Kulttuuriperintö ja yhteisöt. Rauli Virtasen matkassa maailmalla

Millaisessa maailmassa elämme?

Opastuksella ulkomaantoimittaja Rauli Virtasen kuvat ja tarinat Afganistanista, Nepalista, Myanmarista, Keniasta ja Etiopiasta johdattavat pohtimaan kestävää kehitystä, kaupungistumista sekä kulttuurien moninaisuutta. Mikä merkitys kulttuuriperinnöllä on erilaisten yhteisöjen elämässä? Opastuksella tehdään yhdessä toiminnallisia tehtäviä ja tutustutaan tarkemmin kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan (Agenda 2030).

Opastus sopii muun muassa maantiedon, historian, uskonnon, elämänkatsomuksen, äidinkielen sekä yhteiskuntaopin tunneille.

Kohderyhmä: Yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat.
Kesto: 60 min. Kouluille maksuton.
Varaukset ja tiedustelut: info(at)helinamuseo.fi