OPPIMATERIAALIT

Arvaa esine

Minuutin pituisia videoita missä pelaaja saa aikaa 8 sekuntia arvatakseen esineen. Sen jälkeen katsoja oppii esineen tarkoituksen sekä alkuperämaan ilmastomuutoksesta! Hyppää mukaan! Peli koostuu 6 osasta. Esinepeli

Julkaisut

Haluatko tukea päiväkoti-ikäisten somalin kielen taitoa? Päiväkodeille suunnattuun somalinkieliseen julkaisuun on koottu vinkkejä helposti toteutettavista, oman äidinkielen oppimista tukevista taidetuokiosta. Oma kieli, oma mieli-julkaisu

Verkkomateriaalit

Yläkoululaisille suunnattu verkkonäyttely Kuninkaiden kulta ja puhuvat rummut esittelee Afrikan kulttuurin rikkautta ja monimuotoisuutta Helinä Rautavaaran museon arkistomateriaalin avulla.

 

Vuosi juhlien

Vuosi juhlien

Vuoden kiertoon liittyy eri maissa lukuisia eri juhlia. Monissa on samoja piirteitä kuin suomalaisillekin tutuissa juhlissa ja toisaalta meille uusia paikallispiirteitä. Kouluissa voi eri kulttuuripiirien juhlia järjestää monella eri tavalla tuttuja ja uusia elementtejä yhdistäen.

Lue lisää

Kulttuurit kohtaavat -opetusmateriaali

Tämä opetusmateriaali on tarkoitettu Leiri-kokoelmanäyttelyn opetusmateriaaliksi. Näyttely kertoo yhteisöjen voimasta ja kyvystä selviytyä muuttuvassa maailmassa. Näkökulmina ovat erityisesti historia, uskonto ja rituaalit. Lisäksi museossa käsitellään sitä, kuinka eurooppalaisten kolonialismi on vaikuttanut Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kehitykseen. Tärkeä näkökulma on myös kulttuurien nykytilanne.

Materiaali soveltuu myös esimerkiksi elämänkatsomuksen opetukseen. Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 elämänkatsomuksen opetuksen tavoitteiksi on listattu esimerkiksi kulttuurisen yleissivistyksen laajentaminen ja syventäminen. Tästä näkökulmasta opetusmateriaali soveltuu esimerkiksi kulttuurien uusiutumisen ja muokkautumisen opettamiseen elämänkatsomuksen oppitunneilla.

Opetusmateriaali