Vuosi juhlien -juhlat:

Holi
Id al-Fitr
Id al-Adha
Diwali
Jalda
Venäläinen uusivuosi

Id al-Fitr

Id al-Fitr päättää islamilaisen ramadan-paastokuukauden.

Missä ja milloin?

Id al-Fitriä vietetään kaikkialla maailmassa, missä muslimeja asuu – Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta Lähi-itään ja Kaakkois-Aasiaan, myös Keski-Aasiaan ja Venäjälle. Myös Suomen muslimit, perinteisesti esimerkiksi tataarit, viettävät juhlaa. Juhlan vietosta on siis monia paikallisia variaatioita. Id al-Fitr on toinen kahdesta tärkeimmästä islamilaisesta vuotuisjuhlasta eli idistä – toinen on id al-Adha. Riippuu seudusta, kumpaa juhlitaan suuremmin.

Islamilaisen hijra-kalenterin mukaan vuodessa on 12 kuukautta, joista yhdeksäs on ramaḍān, paastokuukausi. Päiviä on kuitenkin vain 354, joten ramadan osuu Suomessa käytetyn kalenterin mukaan eri vuosina eri kuukausille, pikkuhiljaa aikaistuen. Vuosina 2011-2015 ramadan on heinä-elokuussa ja sen päättävää juhlaa, id al-Fitriä, vietetään kuun lopussa (ks. ramadanin tarkka ajankohta englanninkielisestä Wikipediasta. Kuukaudet ovat tasan kuun kierron mittaisia, ja perinteen mukaan kuukauden lasketaan alkavan siitä, kun Mekassa nähdään ensimmäistä kertaa uuden kuun sirppi. Sen takia juhlan alkamisaikaa ei voida etukäteen aivan varmasti määrittää.

Kouluissa id al-Fitriä ei kannata viettää aivan juhlan aikaan, jos koulussa on islaminuskoisia oppilaita, sillä he viettävät sitä todennäköisimmin kotonaan perheen ja ystävien parissa. Hieman ennen tai hieman jälkeen varsinaisen juhlan on sopiva aika. Vuosina 2011-2015 juhla sopii aloittamaan uuden lukuvuoden.

Miksi?

Ramadan-paasto kestää koko kuun kierron, noin 30 päivää. Sen ajan pidättäydytään syömästä ja juomasta auringon nousun ja auringon laskun välillä ja eletään muutenkin yksinkertaista elämää. Tämän ajatellaan antavan ihmisen henkiselle puolelle kasvun mahdollisuuden. Paaston aikana opetellaan kärsivällisyyttä, rukoillaan paljon, mietitään ja pyritään hyviin tekoihin.

Paastoaminen on ilmiönä huomattavan vanha. Sitä ovat harjoittaneet niin kristityt ja juutalaiset kuin buddhalaiset munkit ja hindulaiset joogitkin välineenä henkiseen hiljentymiseen ja puhdistautumiseen. Paasto on myös yksi islamin viidestä peruspilarista.

Syöminen ja juominen on sallittua ramadanin aikana auringon laskun jälkeen, ja aamiaisen voi nauttia varhain ennen auringon nousua. Suomen pitkät kesäyöt tekevät joskus paaston hankalaksi – ääriolosuhteissa, kuten yöttömän yön napapiirillä asuvien muslimien helpotukseksi voidaan noudattaa jonkin muun maan kalenteria.

Sanotaan, että islaminuskon perustaja profeetta Muhammad kohtasi enkeli Gabrielin ramadan-kuun aikana mietiskellessään, ja Gabriel kertoi hänelle Jumalan sanan, joka sitten koottiin Koraanin muotoon. Ramadan-paastoa vietetään tämän kunniaksi, ja id al-Fitriä ramadanin lopun kunniaksi. Id al-Fitrinä halutaan haudata menneet vihamielisyydet, ja se on siksi myös rauhan juhla.

Miten?

Id al-Fitriä juhlitaan kolme päivää. Juhlintaan kuuluu eri maissa esimerkiksi yhdessä rukoilua, ystävien ja sukulaisten tapaamista ja paaston jälkeistä herkuttelua.

Ensimmäisenä aamuna herätään ennen auringonnousua, peseydytään huolellisesti, puetaan päälle uudet vaatteet ja syödään – auringonnousun jälkeen – aamiainen merkiksi paaston päättymisestä. Sopivaa aamiaista ovat esimerkiksi makeat taatelit. Tämän jälkeen mennään yhdessä ulos tai moskeijaan rukoilemaan ja tyypillisesti lahjoitetaan rahaa hyväntekeväisyyteen. Sitten käydään vieraisilla sukulaisten ja ystävien luona. Joskus vuokrataan suuri huoneisto yhteistä juhlaa varten.

Lapsille voidaan antaa idin kunniaksi rahaa tai lahjoja, kuten leluja ja karamelleja. Idin aikana halutaan näyttää vieraanvaraisuutta, ja lahjoja ja hyvän idin toivotuksia – Id mubarak! – voi saada jopa ventovierailta. Kodit koristellaan juhlaviksi ja pöydät katetaan notkuviksi. Koska koko kuukausi ennen idiä on paastottu, on erityisen tärkeää syödä nyt hyvin!

Id al-Adha -Fitr 4894

Ideoita juhlan viettoon

Ennen juhlaa: vinkkejä valmistautumiseen

Juhlaan voi tutustua monella tavalla etukäteen: esimerkiksi valmistamalla ryhmätöitä juhlan vietosta uskonnon tunneilla tai eri islaminuskoisista maista maantiedon tunneilla.

Hyvä tapa kertoa id al-Fitrin vietosta on kutsua kouluun vierailija, jolla on omaa kokemusta juhlan vietosta – joku oppilaiden vanhemmista tai kenties joku oppilas itsekin voi sopia tehtävään. Hän kiertää luokissa kertomassa juhlan vietosta omasta näkökulmastaan, esimerkiksi omassa lapsuudessaan. Oppilaat voivat vaikkapa haastatella häntä.

Työpajat

Tähän juhlaan sopivat monet samat työpajat kuin id al-Adhaankin, sillä juhlia vietetään monesti samaan tapaan. Erityisesti Id mubarak! -leikki tai Salaam aleikum – Aleikum salaam! -versio samasta leikistä sopivat molempiin juhliin. Myös kalligrafiapaja sopii molempiin juhliin erinomaisesti. Juhlissa voi myös askarrella kortteja, joilla toivotetaan hyvää idiä.

Tietokilpailu, joka Koulukavalkadi-hankkeessa järjestettiin venäläisestä juhlan vietosta, sopii hyvin myös tämän juhlan taustatietojen opetteluun. Se voidaan järjestää etukäteen kysymyspaperien avulla tai itse juhlassa ohjelmanumerona, jossa opettaja tai muu vetäjä “juontaa” kisan. Kysymykset voivat koskea yleistä tietoa islamista tai juuri tästä juhlasta. Vanhemmille oppilaille kysymykset voivat olla haastavampia.

Jotta idit eivät sekoittuisi keskenään, niitten tarkoitusta on hyvä selventää oppilaille: id al-Fitr on ennen kaikkea paaston päätösjuhla, id al-Adha pyhiinvaelluksen juhla ja myös vuoden vaihtumisen juhla. Vanhempien oppilaiden kanssa juhlien hengellistä tematiikkaa – ja esimerkiksi sen yhtymäkohtia muiden uskontojen kanssa – voi tutkia tarkemminkin.

Helposti eri ikäisille sovellettavissa olevia työpajoja ovat myös esimerkiksi eri maiden herkkujen leipominen, tanssiminen ja soittaminen, askartelu ja kalligrafia.

Ad Astra ry:n järjestämässä Mångkulturellt festår -projektissa vuonna 2010 id al-Fitriä juhlittiin mm. myös tataarilauluja laulamalla, länsiafrikkalaisia rumpuja soittamalla ja valmistamalla juhlivia id-käsinukkeja.

Lisätietoja

Kotka, Riika 2007: Kaiken maailman juhlat. Juhlia, leikkejä ja askartelua lapsille. Kärkölä: Kustannus Oy Pieni Karhu.