LIIKKUVAT MUISTOT

Eurooppalaisissa kriiseissä ihmiset ovat muuttaneet, samalla muistot heidän mukanaan. Tarinoita siirtymistä siirtymistä on kertynyt jo satojen vuosien ajalta. Mitä voimme oppia toistemme kertomuksista oman maamme tulevaisuutta varten? Kaksivuotisessa EU-hankkeessa tuetaan eurooppalaista demokratiakehitystä uudenlaisilla aikuisoppimisen välineillä.

Helinä Rautavaraan museo on mukana EU/ Erasmus+ -hankkeessa Saksan, Suomen, Kreikan, Puolan, Serbian ja Espanjan organisaatioiden kanssa. Kehitämme yhdessä monikielistä oppimisympäristöä katkoksista kunkin maan historiassa ja siitä, miten historiasta keskustellaan tänään. Movimg Memories (MoMem) -hanketta koordinoi Weltgewandt – Institut fur interkulturelle politische Bildung.

Ensimmäinen Helinä Rautavaraan museon tässä hankkeessa tutkima aihe on kriisiin sopeutumisjakso, jossa toisen maailmansodan jälkeen yli 500 000 Suomen itäosassa asunutta suomalaista joutui pakenemaan kodeistaan Neuvostoliiton miehityksen takia. Ihmisille tarjottiin maata jakamalla yhteistä ja yksityistä omaisuutta. Monet joutuivat kovan syrjinnän kohteeksi. Toisen aiheena käsittelemme Suomen historian muutosjaksoa 1990-luvulla, jolloin ensimmäiset pakolaiset Somaliasta saapumivat. Museon ja hankekumppaneiden menetelmiä ja tuloksia testataan erillisissä hands-on -työpajoissa. Hanke vahvistaa entisestään museon osaamista aikuskasvattajana. Sen aineistot jäävät vapaasti käytettäviksi hankkeen www-sivuille.

Lisätietoja: intendentti Katri Hirvonen-Nurmi

Mäntsälä, Karjalan siirtoväkeä ja venäläinen sotavanki Ohkolan kylän Ulriksnäsin pelloilla, 1941-1944. Mäntsälän museotoimen valokuvakokoelma, nro 8512_34. Kuvaaja tuntematon. Kuvan oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0