Merkitykselliset paikat

Näyttelyn kuvissa maahanmuuttajataustaiset naiset ja valokuvaaja Nina-Maria Oförsagd ovat dokumentoineet havaintojaan kaupunkitilan käytöstä.

Näyttely koostuu kahdesta osasta. Yhdessä merkkejä etsimässä -näyttelyosuudessa pääkaupunkiseudulle eri maista muuttaneet naiset ovat kuvanneet itselleen tärkeitä asioita sekä kaupungin tärkeitä paikkoja. Valokuvaaja Nina-Maria Oförsagdin kuvissa kohdataan samoja naisia henkiökohtaisemmalla tasolla. Naiset ovat itse valinneet heille merkitykselliset kuvauspaikat. Kuvat herättävät myös pohtimaan, mitä naisten läsnäolo merkitsee paikoille.

Risteilylla-Merkitykselliset-paikat-helinamuseo.fi_