Tietoa pakolaisuuden syistä

Helinä Rautavaaran museo koordinoi vuosina 2017-2018 ulkoministeriön rahoittamaa Naiset ja pakolaiset ensin!- globaalikasvatushanketta. Hankkeen avulla haluttiin lisätä tietoa pakolaisuuden taustoista, purkaa stereotyyppistä kuvaa pakolaisista ja vähentää vihapuhetta. Pakolaistaustaiset henkilöt ja turvapaikanhakijat olivat mukana toteuttamassa hankkeen näyttelyitä, opastuksia, työpajoja ja muita tapahtumia.