Olen eurooppalainen- hanke

Olen eurooppalainen -hanke
(I Am European; Migrant Stories & Facts for the 21st Century)

Helinä Rautavaaran museo sai Viestintä- ja kehityssäätiöltä järjestöavustuksen, joka on osa laajempaa Olen eurooppalainen- hanketta, jolla halutaan lisätä nuorten ymmärrystä muuttoliikkeestä sekä lisätä empatiaa. Hankkeen aikana museo toteuttaa videosarjan, jossa ääneen pääsevät nuoret maahanmuuttajataustaiset nuoret sekä pedagogisen empatiapelin, jonka kanssa suunnataan syksyllä 2021 maaseudun kouluihin.

 

Näe ihminen ilmiön takana – muuttajia ja kohtaloita on erilaisia!

Helinä Rautavaaran museo sai Viestintä- ja kehityssäätiöltä järjestöavustuksen, joka on osa laajempaa Olen eurooppalainen- hanketta, jolla halutaan lisätä nuorten ymmärrystä muuttoliikkeestä sekä lisätä empatiaa.

Olen eurooppalainen- hankkeeseen (I Am European; Migrant Stories & Facts for the 21st Century) osallistuu monia eri toimijoita sekä järjestöjä kahdeksasta eri Euroopan maasta. Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisempi ja yhtenäisempi eurooppa ja että nuoret eri maissa olisivat tietoisempia, ymmärtävät ja käsittelevät aiempaa paremmin maahanmuuttokysymyksiä sekä edistävät yhdessä maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa hyväksyntää, avoimuutta ja yhdenvertaisuutta omissa yhteisöissään.

Museon My Story, Our Europe- hanke

Eurooppalaisten kyselytutkimusten mukaan nuorista on tullut herkempiä maahanmuutosta käytyä kiihkeää keskustelua kohtaan ja he kaipaavat enemmän positiivisia, henkilökohtaisia kertomuksia ja faktoihin perustuvaa tietoa.

Niinpä Helinä Rautavaaran museo haluaa hankkeen puitteissa osallistaa nuoria kriittiseen fakta- ja kokemusperusteiseen keskusteluun ja toimintaan maahanmuuttokysymyksissä sekä tuoda esille erilaisten nuorten tarinoita. Hankkeen aikana toteutamme muun muassa Muuttajat-kampanjan videosarjan, jossa ääneen pääsevät nuoret maahanmuuttajataustaiset vaikuttajat sekä pedagogisen pakopelin, jonka kanssa lähdemme syksyllä 2021 maaseudun kouluihin. Pakopelin avulla tiedotamme nuoria maahanmuuttoon liittyvistä teemoista ja he pääsevät tuntemaan, millaista on hakea oleskelulupaa Suomesta.

Hanketta koordinoi maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka haluavat saada äänensä kuuluviin maahanmuuttoa koskevassa julkisessa keskustelussa sekä tavoittaa oman ikäisiään Suomessa asuvia nuoria ja rakentaa osallistavampaa Suomea/eurooppaa.

Yhteiskunta on aina muutoksessa – tärkeintä on kyky tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa

Hanke toteutetaan Euroopan Unionin tuella. Sen sisällöstä vastaa Helinä Rautavaaran museo, eikä se välttämättä edusta EU:n virallista kantaa.