Ruutuja yli rajojen

Taksvärkin ja Maailman kuvat -hankkeen yhteinen Ruutuja yli rajojen -sarjakuvanäyttely kertoi ympäristöstä, ihmisoikeuksista ja globalisaatiosta nuorten silmin.

Taksvärkin seinäsarjakuvat olivat syntyneet Helsingin kuvataidelukion kurssilla ja kehitysyhteistyöhankkeen aikana Nepalissa. Sarjakuvat kertovat, miten nepalilaiset ja suomalaiset kokevat lähiympäristönsä epäkohdat ja ihmisoikeuksien rikkomisen.

Maailman kuvat -hankkeen sarjakuvat oli tehty suomalaisssa yläkouluissa, lukioissa, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla. Sarjakuvien kautta kuvattiin muun muassa ilmastonmuutosta, lapsityövoiman käyttöä ja kulttuurin yhtenäistymistä.

Maailman kuvat -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Nuorten Akatemia, Maailman sarjakuvat, Maan ystävät, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto ja Reilun kaupan puolesta Repu ry.

Molemmat hankkeet toteutettiin ulkoministeriön tuella.

2010-ruutuja-yli-rajojen-helinamuseo-fi