Graciela Iturbide:
Natura och Fridas badrum

Graciela Iturbide photo

30.9-1.11.2015

Den mexikanska fotografen Graciela Iturbide är känd för sina fotografier om olika människor i hennes land. Men i de verk som nu utställs saknas människan helt. Iturbides bilder från Oaxacas botaniska trädgård har tolkats som hennes personliga sorgarbete för den framlidne Manuel Álvarez Bravo. Álvarez Bravo var Iturbides lärare och en av Mexikos mest kända fotografer. Bildserien Natura kan också betraktas som ett utrop av oro över den gemensamma miljön. Naturens mångfald är ett livsvillkor för världens ursprungsbefolkningar och oss alla.

Utställningen är en del av programmet för Mexikos ambassads kulturveckor, samt av det mexikanska de dödas dag -evenemanget på Helinä Rautavaaras museum. Museets gåvobord för de dödas dag är tillägnad naturen. Den hedrar även de hängångna mexikanska konstnärerna Manuel Àlvarez Bravo och Frida Kahlo.

Utöver naturtemat utställs även verk ur Iturbides bildserie Fridas badrum. Bilderna är tagna i Frida Kahlos hem. Den mexikanska poeten Fabio Morábitos tekst Växternas skörhet binder samman sårbarhetens temata.

Utställningen är producerad av den Mexikanska ambassaden.