HELINÄ RAUTAVAARA

Filosofie magister Helinä Rautavaara vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner. Efter att ha avlagt sin magisterexamen i slutet av 1950-talet gjorde hon reportageresor till olika utomeuropeiska länder. I en serie livfulla artiklar i...

BESÖK VÅRT MUSEUM

Här i Helinä Rautavaaras museum har vi många fascinerande föremål från olika delar av världen. Förutom de växlande utställningarna ordnar vi bland annat dans- och musikföreställningar samt workshoppar, men också annat program för hela familjen. Välkommen att se på...