DIGIMUSEET

I det nya Digimuseet har du möjlighet att virtuellt över nätet bekanta dig med de olika museernas samlingar – för första gången samtidigt med dina vänner eller tillsammans med en sakkunnig guide.

Det är nu möjligt att bekanta dig med Helinä Rautavaara museets mångsidiga samlingar även digitalt. Finlands Museiförbund och John Nurminens Stiftelse har i samarbete öppnat en ny webtjänst, vars målsättning är att samla ihop alla finländska museers digitala innehåll samt tjänster på ett och samma ställe. Varmt välkommen och bekanta dig med oss även digitalt!