EN RESA TILL MAHASIDDHORNAS VÄRLD – THANGKAMÅLNINGAR AV GESHE MÖNLAM WANGYAL 18.1-25.2.2018

Helinä Rautavaaras museum har glädjen att visa den tibetanska konstnärens, munken Geshe Mönlam Wangyals thangkamålningar. I dem lyfter han fram den förbuddhistiska tibetanska bontraditionens stora mästare och bons doktrin. Serien målningar omfattar totalt 80 verk, av vilka endast hälften nu för första gången presenteras för en större publik. Utställningen inkluderar också föremål från Tibet
som ingår i museets egna samlingar.

Det centrala innehållet i bons doktrin förmedlas till åskådaren tack vare detaljerna och symboliken i målningarna som beskriver de historiska mästarnas, de så kallade Mahasiddhornas värld. Verkserien innefattar också målningar föreställande mer sällan återgivna kvinnliga mästare. Ordet thangka betyder både ”bildrulle” och ”bevarad kunskap”, vilket på ett åskådligt sätt beskriver målningarnas
form och betydelse.

Geshe Mönlam Wangyal är thangkamålare i sjunde led. Själva måleritraditionen, teknikerna, tillverkningen och användningen av traditionella färger överförs från en generation till en annan under en studietid som varar i många år.

I samband med utställningen ordnas en kurs i mandalamålning med Geshe Mönlam och hans assistent som lärare. Kursdeltagarna får lära sig thangka-måleriteknik, att använda sig av såväl organiska som mineralpigment, men också att tolka bildsymboliken.

Utställningen är sammanställd av en arbetsgrupp under ledning av professor Anne Brunila och med Mika Hannula som kurator.