Påtagliga begreppsvärldar

 

4.1.1

24.9.2014-14.1.2015

Veli Granö (f. 1960) är fotograf, konstnär och dokumentärfilmregissör. Utställningen Föremålens värld, som visas i Helinä Rautavaaras museum lyfter fram personer som i kraft av sin kreativa hobby skapar en egen värld.

I samlarna ser Granö konsumtionssamhällets rebeller. Snarare än att konsumera det som producerats för konsumtion omger sig samlaren med föremål som bildar en personlig helhet.

Samlandet är egentligen en handlingsplan mot den funktionella föremålsuppfattningen och det moderna. Det är en postmodern strategi att återbörda den förlorade magin, ja den rentav primitiva animismen, till föremålsrelationen. 

Samlandets princip och sättet att bygga upp en samling vilar på ett system som samlaren själv har skapat. Granö betraktar samlarnas samlingar som varande självporträtt och som manifesteringar av deras högst privata världsordning. I mötet med föremålet ser samlaren en mångtydig bild och en förtäljare av berättelser. För sina samlare kan föremålen uttryckligen vara en samling berättelser och minnen.

Granö som förevigat många finländska samlare vet att det är många samlares dröm att öppna ett museum. Det egna museet förväntas likna sin samlare, vara en personlig tolkning av världen. Museiskaparen skulle själv få utse de föremål som ska visas där och därmed definiera vad som är gott nog att ta in, men också vad hen skulle utesluta ur sin miniatyrvärld.

I samlarnas museer skulle också triviala vardagliga föremål accepteras: Vart tog gårdagens välbekanta konsumtionsvaror vägen: spypåsarna i bussen, galoscherna och mjölkpåsarna? – I samlarnas samlingar kan man hitta dem alla. Av samlaren ges det som redan en gång varit dömt att försvinna nytt värde och innehåll. I egenskap av förebild ger samlaren oss alla rätt att avnjuta vardagliga ting. Ledsagade av honom eller henne ser vi våra föremål i ny dager och är kanske då beredda att uthärda att ingenting är bestående.

I Helinä Rautavaaras museum möter samlarna som Granö fotograferat en samlare av samma rang och vikt, en kvinna som vigde sitt liv åt att dokumentera och föra fram utomeuropeiska kulturer.

Utställningen ingår i firandet av Konstnärsgillet i Finlands 150-års jubileum och i gästspel i landets specialmuseer under jubileumsåret.