Känselns språk

Tuntemisen kielet

Samhällskonst från Finland, Mexiko och Senegal.

3.12.2015-7.2.2016

Samhällskonsten är en debatterande och delaktiggörande konstform. Helinä Rautavaaras museum ställer fram verk sprugna under samhällskonstprojekt från Mexiko, Senegal och Finland. Alla av verken behandlar känslor och de är tillverkade med broderi på mjuka material.

Konstnärerna Patricia Tovar, Mónica Iturribarría, Susana Nevado, Marjukka Irni, Marietta Bernstorff och Jutta Hohlbeck har arbetat tillsammans med kvinnor i svåra livssituationer. Många av kvinnorna är tvåspråkiga: de kommunicerar i vardagen både med sitt eget modersmål och med ett annat, inlärt, språk. Under de gemensamma handarbetsstunderna har kvinnorna bearbetat sina egna liv och delat på sina känslor.

Utställningen berättar om fattigdom och hopplöshet, men också om drömmar och återfunna möjligheter.

Utställningen är kuraterad av Susana Nevado.