LÄGRET – SAMLINGSUTSTÄLLNING

Läger är någonting vi alla känner till. Förutsättningen för en mobil livsstil är ett temporärt eller flyttbart hem såsom samernas kåta, beduinernas tält av getull eller somaliernas aqal.

Dagens mobila hem har blivit en naturlig del av världsmedborgarens liv. Överallt i världen bor människor i mobila hem, antingen som en livsstil man valt för sin utkomst eller för att det inte har funnits andra alternativ. Det flyttbara, mobila hemmet kan vara en symbol för maximal frihet, men också för extrem ofrihet.

Helinä Rautavaara-museets samlingsutställning Läger består av sju enskilda ”tält”. Västafrikanska dansdräkter, pilagosandaler och ett altare donerat av ett bengaliskt samfund, alla är de yttringar av lokalsamhällens styrka och förmåga att fortleva i en ständigt föränderlig värld. Enskilda föremål vittnar om rörelse och bindningar mellan människor, föremål och fenomen som förenar oss alla.

Under de följande året kommer museet att verka i en byggnad som så småningom kommer att rivas. Det vi nu ställer ut är föremål som är absolut nödvändiga för berättelserna om världsresenären Helinä Rautavaara och vårt museum.