OM MUSEET

Helinä Rautavaaras museum är en mötesplats för olika kulturer

Helinä Rautavaaras museum vänder sig till dem som vill veta mera om utomeuropeiska kulturer. Museet är uppkallat efter Helinä Rautavaara (1928-1998) som lade grunden till och donerade bassamlingen. Museet upprätthålls av stiftelsen för Helinä Rautavaaras etnografiska museum. Syftet är att främja intresset för och öka kunskapen om utomeuropeiska kulturer. Museet har specialiserat sig på mångkulturella fenomen som uppstått och uppstår i växelverkan mellan olika kulturtradioner.