Människor i klimatförändringstider

Tropiska orkanvindar sveper in över Indiska oceanens och Stilla havets kustområden. Tidtabellen för monsunregnen är oförutsebar och vindriktningarna oberäkneliga. Havsnivån stiger. Fenomenen vittnar om förändringar i det hydrologiska omloppet. Speciellt hårt drabbas kustbefolkningen och samhällen som lever av naturens gåvor och fiske.

Bajaufolket i Indonesiens, Malaysias och Filippinernas havsområden, rautefolket på bergssluttningarna i Nepal, invånarna på Indiens östkust och kvinnorna som ansvarar för familjernas vatten- och matförråd – alla upplever de klimatförändringarnas konsekvenser i sina liv. Förändringar i näringsfånget väntar, krympande områden för dem som lever av jakt, fiske och samlande. Dessutom tvingar fattigdomen barn att avbryta sin skolgång. Men trots allt kan effekterna av klimatförändringen ge upphov till nya kreativa affärsidéer och säljprodukter samt öka individens medvetenhet om sina rättigheter.

Utställningen har fått stöd av utrikesministeriets fonder för utvecklingssamarbete

Kredit: Vargha Bahagir