En skalbagge och andra exemplar

– för fosterlandet Gallen-Kallela

Akseli Gallen-Kallela
Bild © Gallen-Kallela Museet

6.5.–23.8.2015

Miniutställningen vid Helinä Rautavaaras museum berättar om konstnären Akseli Gallen-Kallelas liv i Afrika. Konstnären som beundrade Finlands natur och det lantliga livet fann sig ett hem i Brittiska Östafrika. Konstnärfamiljens liv fylldes av måleri, ritning, fotografering, samlande av växt- och djurexemplar samt en safari då och då.

I början på 1900-talet var det på modet för rika européer att åka till Afrika och gå på safari. Även många av periodens konstnärer intresserade sig för Indien, Brasilien och Afrikas länder. De trodde att fjärran länder skulle frigöra dem från den västerländska civilisationens bojor.

Akseli Gallen-Kallela med familj begav sig från Frankrike vid slutet på året 1909 och bosatte sig i ett anspråkslöst hus vid utkanten av Nairobi. Familjen anpassade sig väl till det nya livet. De många målningarna, teckningarna, fotografierna och samlingarna behölls som minnen från Afrikaresan. En del av de etnologiska föremålen som familjen hade ansamlat gavs till Antells delegation. Dessutom grundade familjen Gallen-Kallela sitt eget ”Afrikamuseum” i Tarvaspää ateljéhus av de föremål de behöll. Det egna museet i den slottliknande byggnaden har bidragit till Akseli Gallen-Kallelas rykte som en nationell kulturpersonlighet.

Miniutställningen är en del av programmet för Gallen-Kallelamuseets 150-årsjubileum.