UNDRET I GUADALUPE

 

Guadalupen ihme

9.4.–10.8.2014

Jungfrun av Guadalupe är Mexikos nationalhelgon. Enligt legenden uppenbarade sig den mörkhyade Jungfrun för en fattig indian vid namn Juan Diego i december 1531. Den här händelsen gav upphov till en mexikansk uppenbarelseberättelse om den Heliga Jungfrun. Under århundraden har legenden fungerat som en bro mellan folktro och kristendom.

Legenden om Jungfrun av Guadalupe uppstod i gränsmarkerna mellan den gamla och den nya världen. Spanjorerna hade erövrat Mexiko, vilket för indianernas del resulterade i epidemier, svält och våld. Uppenbarelsen uppfattades som ett under och skapade en bro mellan det förflutna och framtiden. Händelsen ledde till att människorna vågade tro på en bättre morgondag.

Akademiforskaren Outi Fingerroos, fotografen Matleena Jänis och bildkonstnären Minna Parkkinen reste i Mexiko vid årsskiftet 2010-2011. De samlade in berättelser om Vår Fru av Guadalupe i form av fotografier och intervjuer överallt där hon verkade vara närvarande – på gator och i kyrkor, men också i parker och på busshållplatser.

Undret i Guadalupe gav upphov till en utställning, en etnologisk forskningsresa och en reseberättelse. Via historier från vardagslivet intar Jungfrun av Guadalupe sin plats i samhället och blir varje ny dag väckt till nytt liv.