My Dream World – så formas ungas drömmar

Kapkaupunki_16

4.3 – 29.3.2015

En pappersstad, hjältekläder, en sond och hönsnät var till hjälp när en grupp sydafrikanska och namibiska unga bearbetade sina liv med tjänstedesign-metoder. I verkstäder ledda av finska konstnärer och formgivare sökte de efter den egna vägen, sjönk i drömmar, och övade sig i att övervinna hinder.
Verkstäderna arrangerades åren 2013-2014 tillsammans med en namibisk läroanstalt i konstbranschen, Cape Peninsulas tekniska högskola, en namibisk yrkeshögskola och lokala medborgarorganisationer.
Verken som utställs i Helinä Rautavaaras museum var en del av World Design Capital 2014-årets festprogram i Kapstaden.