Stunder på spektret

HETKIÄ KIRJOLLA - The Moments on the Spectrum
Konstverk: Tuuli Autio / Asperger-serie

Stunder på spektret 2.4–26.4.2015

Tuuli Autio I Pia Hämäläinen

Världsautismdagen (World Autism Awareness Day, WAAD) firas årligen den 2 april. Autism- och Aspergerförbundet rf för fram autismspektrets egen kultur och konst som uttrycksmedel i konstutställningen Stunder på spektret, som årdnas i Helinä Rautavaaras museum. Utställningen öppnas på världsautismdagen den 2.4 kl. 10-12. Utställningens mål är att höja människornas kunskaper om autism och autismkulturen samt att synliggöra autism. Med att förbättra förståelsen om autism siktar utställningen på att minska på fördomar och diskriminering.

Autism- och Aspergerförbundet rf är grundad år 1997 och befrämjar och bevakar de allmänna samhälleliga rättigheterna och jämställdheten av personer inom autismspektret och deras familjer.