Vid tundrans och tajgans eldar

 

09710019 kopio

24.9.2014-1.3.2015

Höstens utställning låter oss ta del av de finskbesläktade folkens liv i Sibirien, men också av deras traditionella näringsfång och de förändringar som skett i naturmiljön.

Universitetslektor Marianna Flinckenberg-Gluschkoff från Esbo har vistats långa perioder på tundraslätterna i renskötarbyar i nordvästra Sibirien. I den första resan år 1989 deltog också maken Kirill jämte barnen Kira och Peter. Sin sista resa gjorde hon år 2008 på egen hand.

Tack vare att familjen talar ryska kunde de snabbt knyta vänskapsband med såväl renskötande nomader som jägare och fiskare. Chanternas, komiernas och nenetsernas liv har präglats av stora förändringar. Människornas vardag påverkas av de utmaningar som såväl klimatuppvärmningen som olje- och gruvindustrin fört med sig. Trots det är de gamla traditionerna fortfarande mycket livaktiga. Det är speciellt i hantverkstraditionen som de här samhällenas världsbild tydligt avspeglas.

Kärnan i utställningen består av de föremål som familjen Flinckenberg-Gluschkoff har samlat och som de år 2012 donerade till Kulturernas museum. Musikinstrument, handarbeten, klädesplagg, leksaker och rituella föremål vittnar om vardagen bortom Ural på tröskeln till det nya årtusendet.

Utställningen är sammanställd i samarbete med Kulturernas museum.