VÄLKOMMEN TILL MUSEET!

I Nyland har man fått nya offentliga restriktioner för användningen av kultur lokalerna. För att garantera ett säkert museibesök kräver vi på Helinä Rautavaara museum fortfarande coronapass från museibesökare över 16 år. Utöver coronapasset begränsar vi antalet besökare till hälften.