Vodun och det goda livet

Au Marche IMG_0576

7.10.2015-31.1.2016

Juha Vakkuri och Matti-Juhani Karila: Mami wata och guds träbitar
Jouni Kaipia: Dansar med andar

I västafrikanska Benin innebär ett gott liv i allmänhet en stor familj, god hälsa och en tryggad utkomst. Ett gott liv är att de olika delarna av livet är i balans med varandra. I svårigheter förlitar sig många i Benin på den traditionella religionen vodun. Spåmän, örter och magiska föremål hjälper till i kontakterna mellan människor och andevärlden. De ger en känsla av en kraft som skyddar livet.

Religionen vodun är stark i Benin. Den beninska författaren och sociologen Dominique Aguessy anser att vodun ger folk möjlighet att lära sig mer om sig själva och skapa kontakter till världen omkring dem. Förfäderna är viktiga inom vodun.

De individuella vodun-gudarna är närvarande i folks vardag. Författaren Juha Vakkuris och redaktören Matti-Juhani Karilas föremål, arkitekt Jouni Kaipias fotografier och de medicinörter som kulturarbetaren Georgette Bango har samlat ger tillsammans med en intervju med musikern George Agbazahou en bild av en traditionell religions livskraft och förmåga att anpassa sig till de utmaningar som 2010-talet innebär.

Kurator för utställningen Mami wata och guds träbitar är Katariina Timonen och den visades på Amos Andersons konstmuseum 2011-2012.

Utställningen är en del av 15-årsjubileet för Villa Karos vänner.